Ansiktsigenkänning

C-WERK är nästa generationens Video Management Software för ansiktsigenkänning som baseras på en öppen plattform och standard för ansiktsigenkänning.

C-WERK: s tillförlitlighet, prestanda och bekvämlighet överträffar alla förväntningar i marknaden avseende utrustning för ansiktsigenkänning.

Upplev oöverträffad flexibilitet och konfigurationsfrihet: obegränsat antal videoservrar, videokameror, arbetsstationer och mobila klientenheter och mer än 9900 IP-enheter.

Tack vare programmets applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) tillåter C-WERK enkelt sina kunder att integrera maskinvara från tredje part för att utöka ditt videosystems funktionalitet ytterligare.

De avancerade ergonomiska gränssnitten gör alla funktioner intuitivt enkla att använda och hitta även inom avancerade områden som ansiktsigenkänning.

En transparent kundorienterad prispolicy innebär att du kan utnyttja programmets fulla funktionalitet oavsett storleken på ditt system.

C-WERK finns i en gratis version med stöd för ett obegränsat antal
anslutna kameror och en inkluderad licens för video- och ljuddetekteringsverktyg.

C-WERK I KORTHET:

-Obegränsat antal kameror, servrar och fjärrklienter
-Stöd för mer än 9900 IP-enheter
-Avancerad videoanalys
-Unika verktyg för snabb hämtning av videofilmer
-Platt prissättning – lätt att budgetera och spara
-Noll underhållsavgift
-Gratis support
-Gratis obegränsad kanal
-Gratis visningsprogramvara med C-WERK VIEWER-version

Rånsensorn

För att få rånsenorns intelligens att reagera ”larma” vid en situation där t.ex. en förövare håller ett vapen riktat mot en person, har utvecklingen av hur och när ett larm ska bli aktivt, utvecklats tillsammans med beteendevetare, polisen samt specialister inom Artificiell Intelligens (AI).

Rånsensorn är näst intill hundraprocentigt säkert, rånsensorn reagerar omedelbart när en hotfull situation uppstår.

Olika scenarier dokumenteras och används för specifika larm, med en förutbestämd larmkedja beroende på respektive situations allvar, geografiska läge, utsatthet, etc.

Fallsensorn

För att identifiera och larma vid olika fall i olika situationer använder vi en referensbild, därefter mäter man på ca 100 olika punkter och i olika vinklar, jämför detta med referensbilden, för att få en träff på en referensbild och koppla denna situation till en serie olika larmsekvenser.

Fallsensorn använder ca 1 miljon olika kroppspositioner. Sedan talar vi om för vårt system vad som är normalt eller inte och får analysen att reagera och avge larm.

Detta gör att vi kan anpassa fallsensorn till individnivå, och därmed med säkerhet larma när det sker något som är avvikande.

Med den nya tekniken larmar vi direkt när en människa faller, inte som i tidigare versioner där människan måste befinna sig i en larmzon en förutbestämd tid.

Vi behöver inga larmzoner idag, utan det är människans avvikande position som larmar inom hela bildytan.

Vårdsensorn generation 1 krävde väldigt mycket datorkraft, en vanlig PC kunde då hantera 2-3 vårdsensorer. Med generation 2 klarar en PC av ett 50- tal vårdsensorer, detta sparar både pengar och resurser.

Precis som i generation1 behöver ingen titta på bilder, utan ett larm skickas dit Ni vill och först då blir kan man se vad som sker.

Gällande inspelning och integritet, som kund väljer du själv hur data skall användas enligt gällande regler.

Värmekameror

Avancerad men kostnadseffektiv värmekamera för mätning  av kroppstemperatur individuellt eller i större grupper.

Kameran mäter temperaturen i realtid med  extremt hög precision från (+/- 0,3 till +/- 0,5 ° C) beroende på avståndet.

Den integrerade videoanalysen säkerställer att  endast kroppstemperatur mäts. Falsklarm – t.ex. på grund av  varma drycker, sänglampa osv. – undviks således.

En perfekt lösning för skolor, sjukhus, gallerior, vårdinrättningar, etc.