Utrustning för ansiktsigenkänning blir allt mer avancerad och användningsområdena allt fler.

Grundigs hård-och mjukvara för ansiktsigenkänning är av erkänt hög kvalitet.

Ansiktsigenkänning ska vara ett stöd i ett övergripande arbete med att identifiera personer vid passager och inom specifika områden. Genom CWerks avancerade sökfunktion kan personer identifieras för inpassering eller för larm.

Användaren bestämmer tidsintervall som sparad information ska behållas eller när information ska raderas.