Med den nya tekniken larmar vi direkt när en människa faller, inte som i generation 1 där människan måste befinna sig i en larmzon en förutbestämd tid.

Vi behöver inga larmzoner idag, utan det är människans avvikande position som larmar inom hela bildytan.

Vårdsensorn generation1 krävde väldigt mycket datorkraft, en vanlig PC kunde då hantera 2-3 vårdsensorer. Med generation2 klarar en PC av ett 50- tal vårdsensorer, detta sparar både pengar och resurser.

Precis som i generation1 behöver ingen titta på bilder, utan ett larm skickas dit Ni vill och först då blir kan man se vad som sker.

Gällande inspelning och integritet, som kund väljer du själv hur data skall användas enligt gällande regler.